Trang web này sử dụngcookies để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vui lòng ghé thăm trang chính sách của chúng tôi!

Thiết bị điện cơ Ngô Long Ân

Thiết bị điện cơ Ngô Long Ân

Ngô Long Ân chuyên cung cấp các thiết bị điện cơ chất lượng từ các thương hiệu nổi tiếng như:

  • Bạc đạn vòng bi HCH
  • Tụ điện CIXI RIYI CAPACITOR
  • Phớt bơm nước TIANYING
  • Thiết bị điện CHINT
  • Van con rồng
  • Cục bung chậm
  • Vecni cách điện ELANTAS
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tụ nhôm 370V 120MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 120MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chấ..

140.000VND
Trước thuế: 140.000VND

Tụ nhôm 370V 15MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 15MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

34.000VND
Trước thuế: 34.000VND

Tụ nhôm 370V 20MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 20MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

40.000VND
Trước thuế: 40.000VND

Tụ nhôm 370V 25MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 25MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

44.000VND
Trước thuế: 44.000VND

Tụ nhôm 370V 30MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 30MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

48.000VND
Trước thuế: 48.000VND

Tụ nhôm 370V 35MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 35MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

52.000VND
Trước thuế: 52.000VND

Tụ nhôm 370V 40MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 40MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

57.000VND
Trước thuế: 57.000VND

Tụ nhôm 370V 45MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 45MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

61.000VND
Trước thuế: 61.000VND

Tụ nhôm 370V 50MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 50MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

63.000VND
Trước thuế: 63.000VND

Tụ nhôm 370V 60MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 60MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

73.000VND
Trước thuế: 73.000VND

Tụ nhôm 370V 70MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 70MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

84.000VND
Trước thuế: 84.000VND

Tụ nhôm 370V 80MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 80MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

98.000VND
Trước thuế: 98.000VND

Tụ nhôm 370V 90MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 370V 90MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

105.000VND
Trước thuế: 105.000VND

Tụ nhôm 450V 100MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 450V 100MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chấ..

118.000VND
Trước thuế: 118.000VND

Tụ nhôm 450V 10MF RIYI - Ngô Long Ân

Tụ nhôm chất lượng cao RIYI 450V 10MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất..

32.000VND
Trước thuế: 32.000VND