Trang web này sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vui lòng ghé thăm trang chính sách của chúng tôi!

Hướng dẫn quy trình mua bán điện mặt trời cho EVN cụ thể nhất

Posted by Aaron 14/05/2019 0 Comment(s)

Hướng dẫn quy trình mua bán điện mặt trời cụ thể nhất

 

Quy trình mua bán điện mặt trời cụ thể nhất

 

Giá bán điện năng lượng mặt trời hiện nay được tính với giá trung bình là 2134 VND. Việc thanh toán diễn ra hàng tháng và thời gian mua lên đến 20 năm. Việc mua bán điện năng lượng mặt trời được quy định cụ thể trong văn bản số 1532/EVN-KD của tập đoàn điện lực Việt Nam. Như vậy việc mua bán điện đã có hướng dẫn chi tiết từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 27/03/2019

 

Chi tiết văn bản hướng dẫn mua bán điện

 

- Gmua điện:

+ Trước ngày 01/01/2018, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD).

+ Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 2.096 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2017 là 22.425 đồng/USD).

+ Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 2.134 đng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2018 là 22.825 đồng/USD).

+ Kể từ năm 2020 và các năm tiếp theo, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước.

 

 

 

Leave a Comment

Loading...