Trang web này sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vui lòng ghé thăm trang chính sách của chúng tôi!

Tụ CIXI RIYI CAPACITOR

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tụ ngậm 370V 10MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 370V 10MF được nhập khẩu và độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm chất lượng cao R..

29.000VND Trước Thuế: 29.000VND

Tụ ngậm 370V 15MF RIYI

Tụ ngậm chất lượng cao RIYI 370V 15MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm ..

31.000VND Trước Thuế: 31.000VND

Tụ ngậm 370V 20MF RIYI

Tụ ngậm (tụ nhôm) RIYI 370V 20MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI..

37.000VND Trước Thuế: 37.000VND

Tụ ngậm 370V 30MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 370V 30MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

45.000VND Trước Thuế: 45.000VND

Tụ ngậm 370V 35MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 370V 35MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

49.000VND Trước Thuế: 49.000VND

Tụ ngậm 370V 45MF RIYI

Tụ ngậm chất lượng cao RIYI 370V 45MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm ..

58.000VND Trước Thuế: 58.000VND

Tụ ngậm 370V 50MF RIYI

Tụ ngậm chất lượng cao RIYI 370V 50MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm ..

59.000VND Trước Thuế: 59.000VND

Tụ ngậm 370V 60MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 370V 60MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

67.000VND Trước Thuế: 67.000VND

Tụ ngậm 450V 10MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 10MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất lượng cao ..

30.000VND Trước Thuế: 30.000VND

Tụ ngậm 450V 15MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 15MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

33.000VND Trước Thuế: 33.000VND

Tụ ngậm 450V 20MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 20MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất lượng cao ..

38.000VND Trước Thuế: 38.000VND

Tụ ngậm 450V 25MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 25MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

43.000VND Trước Thuế: 43.000VND

Tụ ngậm 450V 30MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 30MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

47.000VND Trước Thuế: 47.000VND

Tụ ngậm 450V 35MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 35MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

49.000VND Trước Thuế: 49.000VND

Tụ ngậm 450V 40MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 40MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long ÂnTụ ngậm RIYI đã xuất hi..

56.000VND Trước Thuế: 56.000VND
Loading...