Trang web này sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vui lòng ghé thăm trang chính sách của chúng tôi!

Tụ CIXI RIYI CAPACITOR

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tụ ngậm 370V 10MF RIYI (40*65)

Tụ ngậm RIYI 370V 10MF  được nhập khẩu và độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm chất lượng..

27.000VND Trước Thuế: 27.000VND

Tụ ngậm 370V 15MF RIYI (45*70)

Tụ ngậm chất lượng cao RIYI 370V 15MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm ..

32.000VND Trước Thuế: 32.000VND

Tụ ngậm 370V 20MF RIYI (45*75)

Tụ ngậm (tụ nhôm) RIYI 370V 20MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI..

0VND Trước Thuế: 0VND

Tụ ngậm 370V 45MF RIYI (55*90)

Tụ ngậm chất lượng cao RIYI 370V 45MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm ..

56.000VND Trước Thuế: 56.000VND

Tụ ngậm 370V 50MF RIYI (55*90)

Tụ ngậm chất lượng cao RIYI 370V 50MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm ..

58.000VND Trước Thuế: 58.000VND

Tụ ngậm 450V 10MF RIYI (40*65)

Tụ ngậm RIYI 450V 10MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất lượng cao ..

30.000VND Trước Thuế: 30.000VND

Tụ ngậm 450V 15MF RIYI (45*70)

Tụ ngậm RIYI 450V 15MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

33.000VND Trước Thuế: 33.000VND

Tụ ngậm 450V 20MF RIYI (45*75)

Tụ ngậm RIYI 450V 20MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất lượng cao ..

38.000VND Trước Thuế: 38.000VND

Tụ ngậm 450V 25MF RIYI (45*75)

Tụ ngậm RIYI 450V 25MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

42.000VND Trước Thuế: 42.000VND

Tụ ngậm 450V 30MF RIYI (50*75)

Tụ ngậm RIYI 450V 30MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

46.000VND Trước Thuế: 46.000VND

Tụ ngậm 450V 35MF RIYI (50*85)

Tụ ngậm RIYI 450V 35MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

49.000VND Trước Thuế: 49.000VND

Tụ ngậm 450V 40MF RIYI (50*85)

Tụ ngậm RIYI 450V 40MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long ÂnTụ ngậm RIYI đã xuất hi..

54.000VND Trước Thuế: 54.000VND

Tụ ngậm 450V 45MF RIYI (55*90)

Tụ ngậm RIYI 450V 45MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

57.000VND Trước Thuế: 57.000VND

Tụ ngậm 450V 50MF RIYI (55*90)

Tụ ngậm RIYI 450V 50MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

59.000VND Trước Thuế: 59.000VND

Tụ ngậm 450V 60MF RIYI (55*100)

Tụ ngậm RIYI 450V 60MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

67.000VND Trước Thuế: 67.000VND
Loading...