Trang web này sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vui lòng ghé thăm trang chính sách của chúng tôi!

Tụ CIXI RIYI CAPACITOR

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tụ ngậm 370V 10MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 370V 10MF  được nhập khẩu và độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm chất lượng..

29.000VND Trước Thuế: 29.000VND

Tụ ngậm 450V 10MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 10MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất lượng cao ..

34.000VND Trước Thuế: 34.000VND

Tụ ngậm 450V 15MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 15MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

37.000VND Trước Thuế: 37.000VND
Tụ ngậm 450V 20MF có dây RIYI New

Tụ ngậm 450V 20MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 20MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất lượng cao ..

42.000VND Trước Thuế: 42.000VND

Tụ ngậm 450V 20MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 20MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ nhôm chất lượng cao ..

42.000VND Trước Thuế: 42.000VND
Tụ ngậm 450V 25MF có dây RIYI New

Tụ ngậm 450V 25MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 25MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

47.000VND Trước Thuế: 47.000VND

Tụ ngậm 450V 25MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 25MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

47.000VND Trước Thuế: 47.000VND
Tụ ngậm 450V 30MF có dây RIYI New

Tụ ngậm 450V 30MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 30MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

51.000VND Trước Thuế: 51.000VND

Tụ ngậm 450V 30MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 30MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

51.000VND Trước Thuế: 51.000VND
Tụ ngậm 450V 35MF có dây RIYI New

Tụ ngậm 450V 35MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 35MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

54.000VND Trước Thuế: 54.000VND

Tụ ngậm 450V 35MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 35MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

54.000VND Trước Thuế: 54.000VND
Tụ ngậm 450V 40MF có dây RIYI New

Tụ ngậm 450V 40MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 40MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long ÂnTụ ngậm RIYI đã xuất hi..

60.000VND Trước Thuế: 60.000VND

Tụ ngậm 450V 40MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 40MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long ÂnTụ ngậm RIYI đã xuất hi..

60.000VND Trước Thuế: 60.000VND
Tụ ngậm 450V 45MF có dây RIYI New

Tụ ngậm 450V 45MF có dây RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 45MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

62.000VND Trước Thuế: 62.000VND

Tụ ngậm 450V 45MF RIYI

Tụ ngậm RIYI 450V 45MF được phân phối độc quyền bởi công ty Ngô Long Ân.Tụ ngậm RIYI đã xuất h..

62.000VND Trước Thuế: 62.000VND
Loading...
Loading...